Störf í boði


Rekstrarstjóri - Klettur skipaafgreiðsla


Klettur skipaafgreiðsla leitar að rekstrarstjóra.  Rekstrarstjóri verður staðgengill framkvæmdastjóra.  Um fjölbreytt, metnaðarfullt og krefjandi starf er að ræða  hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki með góð viðskiptasambönd. 

Umsóknarfrestur til og með 25. nóvember 2019

Skrifstofustjóri - Sjálfsbjargarheimilið


Sjálfsbjargarheimilið veitir hjúkrunar, stuðnings- og endurhæfingarþjónustu fyrir hreyfihamlað fólk.  Bæði er veitt sólarhringsþjónusta og dagþjónusta og fer starfsemin fram í Hátúni 12 í Reykjavík.  Sjálfsbjargarheimilið á því láni að fagna að hafa á að skipa góðum starfsmannahópi sem er fjölbreyttur.  Starfsmenn eru um 70 talsins í rúmlega 50 stöðugildum.    

Skrifstofustjóri

Sjálfsbjargarheimilið óskar eftir að ráða skriftofustjóra til starfa.  Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri.  Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna krefjandi og fjölbreyttum verkefnum á góðum vinnustað.  Um er að ræða 100% starf. 

Umsóknarfrestur til og með 27. nóvember 2019

Slökkviliðsstjóri - Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar


Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar 100% framtíðarstöðu slökkviliðstjóra Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Slökkviliðsstjóri er yfirmaður slökkviliðsins og er faglegur stjórnandi þess. Hann hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á daglegum rekstri brunavarnarmála fyrir bæði sveitarfélögin.

Umsóknarfrestur til og með 9. desember 2019

Skrifstofustarfsmaður - Verkfræðingafélag Íslands


Verkfræðingafélag Íslands leitar að starfsmanni á skrifstofu. 

Leitað er að öflugum einstaklingi með góða hæfni til að sinna almennum skrifstofustörfum.

 

Umsóknarfrestur til og með 24. nóvember 2019

Ráðningastjóri - Hreint


Hreint efh óskar eftir að ráða ráðningarstjóra. 

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með ríka þjónustulund, sem elskar mannleg samskipti og hefur gaman af því að ráða fram úr hinum ýmsu áskorunum.

Hlutverk/verkefni

 • Umsjón með ráðningum (almennra starfsmanna í ræstingar) fyrir fyrirtækið í heild
 • Utanumhald með lausum verkefnum 
 • Gerð og vöktun ráðningasamninga með tilliti til starfshlutfalls
 • Svarar fyrirspurnum um samninga og kjaramál
 • Auglýsingar vegna starfsmannamála 
 • Tengiliður vegna launamála/gerð vottorða  
 • Skipulag orlofsmála starfsmanna í ræstingum  
 • Fræðsla til nýrra starfsmanna við upphaf starfs
 • Aðkoma að ýmsum starfsmannamálum tengt starfsmönnum í ræstingum

Menntun/hæfniskröfur 

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekkkja samninga og kjaramál 
 • Nákvæm vinnubrögð og geta til að vinna sjálfstætt
 • Góð þekking á excel og miklir skipulagshæfileikar
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Drifkraftur og frumkvæði í starfi
 • Hreint sakavottorð
 • Íslenska og enska skilyrði

 

 

Umsóknarfrestur til og með 23. nóvember 2019

Framkvæmdastjóri tæknisviðs - HS Orka


HS Orka leitar að stjórnendum til að leiða fyrirtækið inn í nýja og spennandi tíma

Við leitum að öflugum liðsmanni til að leiða hóp sérfræðinga okkar á tæknisviði við úrlausn og framkvæmd spennandi og umfangsmikilla verkefna. Framundan hjá fyrirtækinu er fjöldi fjárfestingaverkefna sem framkvæmdastjóri tæknisviðs mun leiða, þ.m.t. stækkun Reykjanesvirkjunar og stór framkvæmdaverkefni í orkuverinu Svartsengi.

Umsóknarfrestur til og með 25. nóvember 2019

Fjármálastjóri - HS Orka


HS Orka leitar að stjórnendum til að leiða fyrirtækið inn í nýja og spennandi tíma

Við leitum að fjármálastjóra með viðskiptavit, greiningarhæfni og gagnrýna hugsun, sem mun leiða stefnumótun félagsins og vinna náið með forstjóra og öðrum stjórnendum við að ryðja fyrirtækinu nýjar brautir.

Fjármálastjóri ber ábyrgð á greiningu fjárfestingatækifæra, daglegri fjárstýringu, áætlanagerð og uppgjörum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Hann sér um fjármögnun og samskipti við innlendar og erlendar fjármálastofnanir ásamt skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga. Á ábyrgðarsviði fjármálastjóra eru einnig upplýsingatæknimál.

Umsóknarfrestur til og með 25. nóvember 2019

Skrifstofustjóri - Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita


Skrifstofustjóri ber ábyrgð á rekstri og stjórnun skrifstofu embættisins sem staðsett er á Laugarvatni. Skrifstofustjóri starfar sjálfstætt að því að leysa störf sín farsællega og af nákvæmni. Skrifstofustjóri er andlit embættisins gagnvart þeim sem leita eftir upplýsingum eða þjónustu og ber ábyrgð gagnvart stjórn UTU í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Umsóknarfrestur til og með 25. nóvember 2019

Almenn umsókn


Athygli er vakin á því að ekki eru öll störf auglýst. Mikilvægt er því að leggja inn almenna umsókn til að koma til skoðunar fyrir þau störf sem ekki birtast á heimasíðu okkar.

Hægt er að fylgjast með stöðu þeirra starfa sem sótt er um í gegnum Mínar síður. Eins má þar breyta upplýsingum og skipta út fylgigögnum.


Bókhald - Rýni endurskoðun


Rýni endurskoðun ehf. óskar eftir að ráða traustan starfsmann í bókhald. Viðkomandi mun sinna bókhaldi fyrir hin ýmsu fyrirtæki, stór sem smá.

Umsóknarfrestur til og með 1. desember 2019

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar - VIRK


VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við BHM, KÍ og SSF leitar að ráðgjafa í 100% ótímabundna stöðu í starfsstöð BHM sem sinnir öllum háskólamenntuðum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Umsóknarfrestur til og með 24. nóvember 2019

Bókhald


Vegna fjölda fyrirspurna leitum við að bókurum fyrir hin ýmsu fyrirtæki.