Framkvæmdastjóri eftirlits með fjármálafyrirtækjum - Fjármálaeftirlitið


Í tilefni skipulagsbreytinga leitar Fjármálaeftirlitið að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna störfum framkvæmdastjóra á eftirlitssviði. Framkvæmdastjóri ber m.a. ábyrgð á stjórnun og rekstri sviðsins, annast mótun og eftirfylgni verkáætlana og ber ábyrgð á samskiptum innan stofnunar, við eftirlitsskylda aðila og samstarfsstofnanir.

Hlutverk sviðsins er að starfrækja áhættumiðað eftirlit með starfsemi eftirlitsskyldra fjármálafyrirtækja. Eftirlitið felur m.a. í sér reglubundna vöktun á starfsemi fjármálafyrirtækja á grundvelli gagnaskila og mat á áhættum og áhættustýringu
þessara aðila. Sviðið framkvæmir ítarlegt könnunarog matsferli (e. SREP) á fjármálafyrirtækjum þar sem viðskiptaáætlanir eru rýndar og mat lagt á áhættur er varða eiginfjár- og lausafjárstöðu. Sviðið ber ábyrgð á að setja fjármálafyrirtækjum viðeigandi varúðarkröfur og hafa eftirlit með framfylgni þeirra og annarra lögbundinna krafna.

Starfssvið

 • Ábyrgð á og umsjón með daglegum rekstri sviðsins
 • Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
 • Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
 • Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
 • Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs sem utan
 • Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og opinbera aðila
 • Erlend samskipti og samstarf, s.s. á vettvangi European Banking Authority

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf, einkum á sviði viðskipta- og hagfræði
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum og/eða fjármálamarkaði
 • Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku og færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Umsjón með starfinu hafa Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsóknarfrestur til og með 29. janúar 2018