Framkvæmdastjóri eftirlits með viðskiptum á markaði - Fjármálaeftirlitið


Í tilefni skipulagsbreytinga leitar Fjármálaeftirlitið að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna störfum framkvæmdastjóra á eftirlitssviði. Framkvæmdastjóri ber m.a. ábyrgð á stjórnun og rekstri sviðsins, annast mótun og eftirfylgni verkáætlana og ber ábyrgð á samskiptum innan stofnunar, við eftirlitsskylda aðila og samstarfsstofnanir.

Hlutverk sviðsins er að hafa eftirlit með íslenska verðbréfamarkaðnum og verðbréfasjóðum, eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum á fjármálamarkaði og sinna upplýsingagjöf til almennings. Sviðið hefur m.a. eftirlit með kauphöll, verðbréfamiðstöðvum, fjárfestavernd, upplýsingaskyldu útgefanda, markaðssvikum, útboðum verðbréfa, yfirtökuskyldu og staðfestir lýsingar. Þá sér sviðið um afgreiðslu erinda og ábendinga frá viðskiptavinum eftirlitsskyldra aðila og hefur eftirlit með viðskiptaháttum á fjármálamarkaði.

Starfssvið

 • Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri sviðsins
 • Ábyrgð á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
 • Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
 • Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
 • Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs sem utan
 • Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og opinbera aðila
 • Erlend samskipti og samstarf, s.s. á vettvangi European Securities and Markets Authority

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf í lögfræði, viðskipta- eða hagfræði eða sambærileg menntun
 • Próf í verðbréfaviðskiptum eða sambærilegt
 • Þekking á löggjöf á verðbréfamarkaði og stjórnsýslurétti
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum og/eða verðbréfamarkaði
 • Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná árangri í starfi
 • Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
 • Gott vald á íslensku og ensku og færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Umsjón með starfinu hafa Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Leifur Geir Hafsteinsson, leifurgeir@hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsóknarfrestur til og með 29. janúar 2018